symfony/symfony Security Advisories for v2.8.9 (24)