symfony/symfony Security Advisories for v2.2.9 (16)