symfony/symfony Security Advisories for v2.0.25 (15)