symfony/symfony Security Advisories for v3.1.2 (24)