symfony/symfony Security Advisories for v2.8.8 (24)