symfony/symfony Security Advisories for v2.7.15 (14)