symfony/symfony Security Advisories for v2.2.7 (14)