symfony/symfony Security Advisories for v2.8.7 (24)