symfony/symfony Security Advisories for v2.3.42 (9)