symfony/symfony Security Advisories for 3.1.x-dev (24)