symfony/symfony Security Advisories for v3.0.5 (25)