symfony/symfony Security Advisories for v2.8.5 (26)