symfony/symfony Security Advisories for v3.0.4 (25)