symfony/symfony Security Advisories for v2.2.5 (14)