symfony/symfony Security Advisories for v3.0.3 (25)