symfony/symfony Security Advisories for v2.7.10 (15)