symfony/symfony Security Advisories for v2.3.38 (10)