symfony/symfony Security Advisories for v2.0.9 (25)