symfony/symfony Security Advisories for v2.2.4 (19)