symfony/symfony Security Advisories for 2.1.x-dev (15)