symfony/symfony Security Advisories for v2.8.2 (26)