symfony/symfony Security Advisories for v2.7.9 (19)