symfony/symfony Security Advisories for v2.6.13 (10)