symfony/symfony Security Advisories for v2.3.37 (10)