symfony/symfony Security Advisories for v3.0.1 (25)