symfony/symfony Security Advisories for v2.2.3 (19)