symfony/symfony Security Advisories for v3.0.0 (25)