symfony/symfony Security Advisories for v2.8.0 (22)