symfony/symfony Security Advisories for v2.2.2 (19)