symfony/symfony Security Advisories for v2.8.0-BETA1 (26)