symfony/symfony Security Advisories for v6.0.0-BETA2 (4)