symfony/symfony Security Advisories for v2.7.6 (22)