symfony/symfony Security Advisories for v4.4.27 (4)