symfony/symfony Security Advisories for v5.2.10 (5)