symfony/symfony Security Advisories for v5.3.0 (7)