symfony/symfony Security Advisories for v4.4.24 (4)