symfony/symfony Security Advisories for v5.3.0-BETA4 (7)