symfony/symfony Security Advisories for v5.3.0-BETA3 (7)