symfony/symfony Security Advisories for v5.3.0-BETA2 (7)