symfony/symfony Security Advisories for v2.7.3 (22)