symfony/symfony Security Advisories for v2.2.1 (19)