symfony/symfony Security Advisories for v2.7.2 (22)