symfony/symfony Security Advisories for v2.0.23 (18)