symfony/symfony Security Advisories for v2.7.1 (22)