symfony/symfony Security Advisories for v2.7.0 (22)