symfony/symfony Security Advisories for v2.3.30 (10)