symfony/symfony Security Advisories for v2.3.29 (10)