symfony/symfony Security Advisories for v2.7.0-BETA2 (22)