symfony/symfony Security Advisories for v2.2.0 (19)