symfony/symfony Security Advisories for v2.1.8 (15)